Content toevoeging/mutatie website TCR

 
Auteur
 
Titel/onderwerp
 
Inhoud
Johan WittenJaarlijks uitstapje
Om het jaarlijks uitstapje mogelijk te maken is er nog één auto nodig, die fietsen vervoeren kan nodig.
j. wittenJaarlijks uitstapje
Hoi Beste TCR leden,
Voor het jaarlijks uitstapje is de limiet van 25 gehaald. Echter zijn er maar 19 mensen die vervoer hebben met fiets.
Dus wanneer er geen auto's meer beschikbaar komen kan het uitstapje alsnog niet doorgaan.
gr Johan Witten
j. wittenJaarlijks uitstapje
Zaterdag 25 mei jaarlijks uitstapje.
Geef je op. momenteel zijn er niet genoeg deelnemers om het door te laten gaan.
de organisatie T4
j. wittenJaarlijks uitstapje
 ziebijlage
Henk van PijkerenWijzigingen op het toerschema t.g.v. het overlijden van Gradus Poortman.
Dag leden TCR.

I.v.m. het overlijden van Gradus Poortman als lid van T4 zijn voor deze week de ritten van het toerschema geannuleerd.
Dit uit respekt voor Gradus.
Zie voor nadere bijzonderheden de berichtgeving op de TCR website.

Gr. Henk van Pijkeren
Henk van PijkerenDinsdagtraining T1
Let op T1.
De eerste twee ritten op dinsdag vertrekken om 18:30 uur, i.v.m. de vroege duisternis.
Advies: een lampje mee is altijd veilig!
Dit op verzoek van de toerleiders T1.
Henk van PijkerenOpeningstocht 30 maart!
Dag leden.
Volgende week zaterdag wordt de tijd verzet en sinds vorig jaar is dat de officiele start van het zomerseizoen.
Programa:
Start bij de Sporthal om 900 uur.
We maken een tocht door het altijd mooie Salland.
Gezamelijke koffiepauze bij Reimink Lemelerveld. Koffie is voor eigen rekening!
Na de koffie wordt de ronde afgemaakt met de finich bij de Brekeld (Fam. Maneschijn Hoveniersbedrijf.)
Hier is een gezellig samenzijn gepland met wat te drinken (2 consumpties) en een hapje, verzorgd door de heroes die van plan zijn om Duchenne Heroes te rijden deze zomer.
Let op!
Het is wel de bedoeling dat we allemaal hier even heen gaan!
We komen weer op de foto!
Dit weer per groep waarin we fietsen.
Vanaf ongeveer 1200 uur kan men bij de Brekeld terecht, ook de leden die niet mee hebben gefietst zijn natuurlijk van harte welkom.
Buienradar geeft goed weer aan dus!!!!!!!!!!
Rob SmitTour for Life - Dank
Tijdens de clubavond heb ik iets verteld over mijn uitdaging voor dit jaar: in 8 dagen van Italië naar Nederland fietsen voor Daniël den Hoed fonds. Deze sponsortocht wordt georganiseerd door Tour for Life. Het Daniël den Hoed fonds financiert kankeronderzoek, uitgevoerd door Erasmus MC Kankerinstituut in Rotterdam.

Blij en dankbaar verrast ben ik met de gevulde hoed: 132 euro hebben jullie bijgedragen in de strijd tegen kanker. De (fiets)strijd gaat voor mij echt beginnen op 25 augustus, als we starten in Bardonecchia, Italië. Eerst nog flink trainen om de kilometers in de benen te krijgen.

Op mijn pagina www.tourforlife.nl/rob-smit staat het bedrag reeds bijgeschreven.

Nogmaals dank.

Rob Smit
johan WittenT5 gaat vreemd
Hallo T5 ( toekomstige T4 ) rijders,
zaterdag 9 februari gaan we , bij voldoende deelname, en goed weer, eens buiten de Omgeving fietsen.
De route Sleen ( bij Emmen ) staat op het programma. 40 km. voor iedereen  te fietsen.
geef je op op het opgave formulier.
vertrek is 8.00 uur.
gr Johan Witten
Henk van PijkerenVerslag enquete 2019
Enquête winter 2018/2019.

Hierbij het verslag van de enquête die jullie hebben ingevuld, hartelijk dank hiervoor.
We kunnen hier als bestuur iets mee, we weten nu hoe groot de groepen worden, hoe de verdeling van de toerleiders is.
Wat we ook weten is wat jullie mening is over snelheid, veiligheid, fietsen op zaterdagmiddag, enz.
Dit verslag hebben we ook afgelopen donderdag besproken in de toerleidersvergadering, sterker nog, het was de leidraad voor deze vergadering.
Hieronder volgt het verslag, (tussen haakjes staan de antwoorden of aantallen op de vragen die gesteld zijn.)

De inzet was.

Tijdens de groepstoerleidersvergadering van september jl. is voorgesteld  de toergroepen te gaan herverdelen en verder te gaan met 5 toergroepen. Dit vanwege het aanmerkelijke snelheidsverschil tusssen T1 en T3 en het aantal beschikbare toerleiders.
De T2 komt dus terug en zal waarschijnlijk worden gevuld met sommige rijders uit de T1 en snellere rijders uit de T3. Gevolg zal zijn dat T3 wat kleiner wordt. De nieuwe T3 zal gaan bestaan uit een aantal huidige T3 rijders en de volledige T4
Verder gevolg: T5 wordt T4 en T6 wordt T5.

Voorgestelde kruissnelheden en TCR identiteit

T1 snelheid: 33+ km/u
 Een groep die bestaat uit met name jongere leden, waarbij  het tempo met regelmaat boven de 33 km/u komt, als de veiligheid dit toelaat.
                           
T2 snelheid: 33, km/u
Een mix van jong en oud die goed doorfietst met een behoorlijk tempo.

T3 snelheid: 31 km/u
Een groep  bestaande uit voornamelijk oudere leden, waarbij het tempo regelmatig boven de 30 km/u komt

T4 snelheid: 30 km/u
Een  gezellige toergroep die leuk doorfietst, waarbij snelheid niet altijd een rol speelt

T5 snelheid: 27/28 km/u
Een echte toergroep waarbij de snelheid wordt aangepast aan de aanwezige leden.


Vragen en samenvatting van de ingevulde gegevens

In welke groep heb je vorig seizoen gereden?
T1 –(25),    T2 xx,   T3-(26),   T4-(21),   T5-(29),   T6-(8)

Hoe heb je de snelheid in deze groep ervaren?
Te langzaam – goed – te snel  (Goed 89 – te langzaam 8 – te snel 10)

Wat wordt jouw nieuwe basisgroep? T1-(18),   T2-(26),   T3-(26),   T4-(30),   T5-(9).

Vind je de voorgestelde snelheid in de door jou gekozen groep juist? Ja / Nee
Hoe hoog zou de snelheid moeten zijn? (Bijna door niemand ingevuld.)

Heb je bezwaar tegen de nieuwe indeling? Ja  (1) / Nee (0)
Waarom? (Geen reden ingevuld)

Vind je dat onze toerleiders de snelheid zoals vastgelegd hanteren? Ja / Nee uitslag  (98/11)
Wat kan beter?
Ergernis over mensen die in een te snelle groep fietsen zodat de groep langzamer moet fietsen.
Opmerkingen van mensen dat het te snel gaat.
Opmerkingen van mensen uit T1 over de snelheid en veiligheid.
Opmerkingen dat de toerleider rekening moet houden met de samenstelling van de groep.

Vind je dat onze toerleiders aandacht hebben voor veilig fietsen? Ja / Nee (uitslag 18/2)
Veel mensen hebben geen mening, door maar 20 personen ingevuld.
Wat kan beter?  Opmerkingen als:
Verschilt sterk per toerleider.
De commando’s van de toerleider worden nogal eens genegeerd.
Veiligheid is een zaak van iedereen!

Hoe zijn de afstanden van onze zaterdagse toertochten?
Te lang (4) – goed (100) – te kort (5)  Niets veranderen dus!

Heb je interesse  om op zaterdagmiddag te fietsen in een samengestelde groep?
Ja (26) – nee (83)
Dit is interessant! Gaan we iets mee doen!

Heb je tips of opmerkingen voor de toekomst?
Over veiligheid tijdens het fietsen.
Begeleiding van nieuwbakken leden.
Starttijden, de een wil eerder weg en de ander weer later.
Over toerleiders.

Ik heb getracht een goed overzicht te geven van wat er zo al leeft onder de leden.
Dit heb ik gedaan zonder namen te noemen, zo’n verslag moet anoniem zijn!
Er zijn veel opmerkingen over snelheid en veiligheid.
Logies, beiden hebben veel met het toeren te maken.
Is de snelheid te hoog dan heeft dit weer invloed op veiligheid.
Mensen worden moe, verliezen concentratie en het gaat mis!
Toch denk ik dat de basis binnen onze toerclub goed is.
• We hebben 5 toergroepen met 5 oplopende afgesproken snelheden.

• De snelheden in deze groepen is vastgelegd op de website.
Dus kan iedereen een inschatting maken van zijn/haar eigen kunnen en vervolgens een groep kiezen.

• Dus, je zou zeggen dat snelheid voor niemand een probleem hoeft te zijn.

Voorwaarden voor een goede werking van dit systeem zijn dan wel:
• Dat we ons (Leden en toerleiders.) houden aan de afgesproken snelheid!

• Dat elk lid een groep kiest met de snelheid die bij hem/haar past.

• Dat we ondanks dit alles toch een beetje rekening houden met elkaar!

Veiligheid.
Ook een hot item.
Tenslotte bedrijven wij een snelheidssport gewoon in het openbare verkeer.
En dat is het hen nou juist, een snelheidssport in het openbare verkeer.
Dat vereist veel discipline van ons allen en veel begrip van onze mede weggebruikers.
Hieraan kunnen we, en moeten we, als club en als toerleiders veel doen maar dat kunnen we alleen met de medewerking van alle leden. Veilig fietsen kan alleen als we dat samen doen!
We moeten ons niet spiegelen aan wedstrijdrijders, deze jongens en meisjes rijden op een verkeersvrije weg, begeleid door politie en hulpdiensten, die luxe hebben wij niet!

Verder hebben we veel tips en opmerkingen gekregen waar we best wat mee kunnen doen. We zijn hier blij mee en zullen alles behandelen wetende dat we niet alles kunnen honoreren.
Dank jullie wel en we hopen dat het nieuwe toerseizoen goed zal verlopen in de nieuwe groepen indeling.

Henk van Pijkeren
Betuur TCR.

Totaal: 38     Volgende >>    Totaaloverzicht