Tussentijdse rapportage aan
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden