De monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld is gestopt per 1-7-2019.
u kunt zich dan ook niet meer aanmelden.

Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met:

Erik Jan de Wilde,
e-mail e.dewilde@nji.nl
telefoon 030-2306559