Het opgevraagde formulier is vanaf 1 september 2020 beschikbaar.
Uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen m.b.t. evenementen.