Helaas is de inschrijving voor de 43e Internationale Teckeltentoonstelling op 17 september 2023 in Dessel Witgoor gesloten.
Malheureusement, l’inscription à la 43e exposition internationale de teckel le 17 Septembre 2023 à Dessel 
Witgoorest terminée.
Leider ist die Anmeldung zur 43. Internationalen Dackel-Ausstellung am 17. September 2023 in Dessel Witgoor geschlossen.


Als bezoeker bent u echter van harte welkom in:
En tant que visiteur, cependant, vous êtes les bienvenus dans:
Als Besucher sind Sie jedoch herzlich willkommen in:

Parochiecentrum Witgoor
Meistraat 150
2480 Dessel


De toegang is gratis.
L'entrée est gratuite.
Der Eintritt ist frei