U kunt via dit formulier geen gratis VOG's meer aanvragen.

Voor informatie over de manier waarop u nu gratis VOG's kunt aanvragen, kunt u zich wenden tot uw bisdom.