Register van verwerkingsactiviteiten


Let op: het online register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.
Wilt u zoeken in het register? Klik op 'Totaaloverzicht' en gebruik Ctrl F om te zoeken.

Totaal: 113     Volgende >>    Totaaloverzicht

Verwerking: Verloren en gevonden voorwerpen
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Beemster
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: Het faciliteren van het vinden en teruggeven van verloren voorwerpen
CategorieŽn betrokkenen:

1. melder verlies 2. vinder

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW gegevens
telefoonnummer/e-mail adres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Betrokkene > website 'verloren of gevonden' > Perfect View
CategorieŽn ontvangers: Soms worden betrokkenen, na toestemming,  met elkaar in contact gebracht
Bewaartermijn: Direct na het samenkomen van verloren voorwerp en rechtmatig eigenaar
Verwerkingsmethode: digitaal
Verwerkingsmedium: Perfect View
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord of pincode
Naam verwerker: Perfect View
Verwerker extern: ja
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Meldingen openbare ruimte
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: de openbare ruimte veilig en schoon houden, reactie naar melders
CategorieŽn betrokkenen:

1. melder

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, telefoonnummer/e-mailadres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene
CategorieŽn ontvangers: Verantwoordelijk team dat de melding afdoet
Bewaartermijn: Gedurende procestermijn (wordt uitgevoerd zodra technisch mogelijk)
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd
Verwerkingsmedium: Aris (vanuit  Formdesk, Social media en telefoon)
Beveiligingsmaatregelen: functiescheiding met bijbehorende toegang tot gegevens, wachtwoord
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Aanvragen gemeentegids en/of brievenbussticker
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: Uitgifte van gemeentegids en/of brievenbussticker
CategorieŽn betrokkenen:

1. aanvrager

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, telefoonnummer/e-mailadres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene
CategorieŽn ontvangers: geen
Bewaartermijn: Gedurende het proces
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd
Verwerkingsmedium: Formdesk, e-mail
Beveiligingsmaatregelen: functiescheiding met bijbehorende toegang tot gegevens, wachtwoord
Naam verwerker:
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Grof vuil ophalen
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Team Reiniging
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: grof vuil ophalen bij inwoners
CategorieŽn betrokkenen:

1. inwoner

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Kcc
CategorieŽn ontvangers: Kcc
Bewaartermijn: 2 weken na afhandeling klacht
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: Aris, e-mail
Beveiligingsmaatregelen: kluis of afsluitbare kast, wachtwoord
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Arbitrageprocedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene
Doel van de verwerking: verzamelen persoonsgegevens om een arbitrageprocedure te kunnen doen.
CategorieŽn betrokkenen:

procespartij; natuurlijk of rechtspersoon

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, BSN

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

gezondheidsgegevens

Herkomst persoonsgegevens: Raad van Arbitrage
CategorieŽn ontvangers: Procespartijen, Raad van Arbitrage, rechtbank
Bewaartermijn: direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: eDocs, L-schijf, Outlook
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Bezwaarprocedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, gemeenteraad, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: bescherming vitale belangen betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: verzamelen persoonsgegevens om bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en ingebrekestellingen te kunnen behandelen.
CategorieŽn betrokkenen:

1. bezwaarmakers / belanghebbenden
2. derdenbelanghebbenden

CategorieŽn persoonsgegevens:

1 en 2. NAW,  BSN, contactgegevens, financiële gegevens (1,2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

gezondheidsgegevens

Herkomst persoonsgegevens: Vakafdeling, belanghebbende
CategorieŽn ontvangers: belanghebbenden, derdebelanghebbenden, adviescommissie voor bezwaarschriften, gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: direct na sluiting zaak
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: Excel (L-schijf), Zaaksysteem, eDocs, Ibabs
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau's (waar je inkomt met gebruikersnaam en wachtwoord), druppel, logging
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: BiBoB toetsing
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: voldoen aan wettelijke verplichting: Wet BiBoB
Doel van de verwerking: toets naar aanleiding van vergunningaanvraag/ grondtransactie, Beoordelen of de vergunning niet gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
CategorieŽn betrokkenen:

1. aanvrager
2. netwerk van aanvrager (vrienden, familie, kennis, partner, buren)
3. politie

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW (1, 2, 3), BSN, telefoonnummer, financiële gegevens/boekhouding (1,2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene, politie, landelijk bureau BiBoB, eventueel: netwerk van aanvrager
CategorieŽn ontvangers: Team veiligheid, betrokken afdeling ( vaak VTH of RO),                                                                      politie, landelijk bureau BiBoB
Bewaartermijn: direct na toetsing
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: L-schijf, Outlook
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Registratie BOA's
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: informeren direct toezichthouder (politie) en toezichthouder (OM), aanvragen BOA-bevoegdheid
CategorieŽn betrokkenen:

1. Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Purmerendmerend en Beemster                2.  contactpersoon gemeente

CategorieŽn persoonsgegevens:

naam (1,2), adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geboorteplaats (1), e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, werkadres, afdeling waar contactpersoon werkzaam is (2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Personeelsadministratie
CategorieŽn ontvangers: direct toezichthouder, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
Bewaartermijn: zolang geldigheid toetsing (meestal 5 jaar)
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: L-schijf, toezichtopboa.nl, Outlook
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Civielrechtelijke procedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester (gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon)
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene, uitvoering overeenkomst met betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: het regisseren van de civielrechtelijke procedure
CategorieŽn betrokkenen:

procespartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, BSN

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Rechtbank
CategorieŽn ontvangers: JUVZ, advocaat
Bewaartermijn: direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: eDocs
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Machtigingenlijst
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene, voldoen aan wettelijke verplichting
Doel van de verwerking: inzicht houden in wie er gemachtigd zijn
CategorieŽn betrokkenen:

ambtenaren van de gemeente of inhuur die op de machtigingslijst staan

CategorieŽn persoonsgegevens:

naam, geslacht

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: ambtenaren van de gemeente (of inhuur), teammanager
CategorieŽn ontvangers: gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: direct na vaststelling
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: eDocs, L-schijf, Outlook
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau's
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Onteigeningsprocedure
Verwerkingsverantwoordelijke: gemeenteraad
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag, voldoen aan wettelijke verplichting
Doel van de verwerking: om onteigeningsprocedure te kunnen voeren
CategorieŽn betrokkenen:

1. eigenaar van het perseel dat onteigend moet worden.                                                            2. eventuele andere rechthebbenden.

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, financiële gegevens (1, 2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Kadaster, Basisregistratie Personen
CategorieŽn ontvangers: JUVZ
Bewaartermijn: direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: eDocs, L-schijf, Outlook
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau's (waar je inkomt met gebruikersnaam en wachtwoord)
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst:
Geen verwerkersoverreenkomst want:
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Totaal: 113     Volgende >>    Totaaloverzicht