Register van verwerkingsactiviteiten


Let op: het online register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.
Wilt u zoeken in het register? Klik op 'Totaaloverzicht' en gebruik Ctrl F om te zoeken.

Totaal: 114     Volgende >>    Totaaloverzicht

Verwerking: Omgevingsvergunning Wabo
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Beemster
Team: Vergunningen, beleid en advies
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: Verlenen, weigeren, intrekken, handhaven van de omgevingsvergunning Wabo
CategorieŽn betrokkenen:

aanvrager (of contactpersoon aanvrager)

gemachtigde (bijv. architect)

Klager

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW gegevens
telefoonnummer/e-mail adres
geboortedatum/-plaats
geslacht
KvK (igv eenmanszaak)

NAW gegevens
telefoonnummer/e-mail adres
geboortedatum/-plaats
KvK (igv eenmanszaak

NAW gegevens
telefoonnummer/e-mail adres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

Herkomst persoonsgegevens: Omgevingsloket (landelijke inbox)
Klagers
Controleur (bv bouwinspectie/milieu)
Team Burgerzaken
CategorieŽn ontvangers: Omgevingsdiensten IJmond, Noordzeekanaal, Hoorn
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Hoogheemraadschap
Welstandscommissie
Monumentencommissie
Erfgoedcommissie
Provincie
Politie
Team RO-ontwikkeling
Team Verkeer
Team Wijken/Groen
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: digitaal
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: functiescheiding mét bijbehorende toegang tot gegevens
wachtwoord of pincode
Naam verwerker: Squit
Verwerker extern: ja
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Verloren en gevonden voorwerpen
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Beemster
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: Het faciliteren van het vinden en teruggeven van verloren voorwerpen
CategorieŽn betrokkenen:

1. melder verlies 2. vinder

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW gegevens
telefoonnummer/e-mail adres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Betrokkene > website 'verloren of gevonden' > Perfect View
CategorieŽn ontvangers: Soms worden betrokkenen, na toestemming,  met elkaar in contact gebracht
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: digitaal
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord of pincode
Naam verwerker: Perfect View
Verwerker extern: ja
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Meldingen openbare ruimte
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: de openbare ruimte veilig en schoon houden, reactie naar melders
CategorieŽn betrokkenen:

1. melder

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, telefoonnummer/e-mailadres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene
CategorieŽn ontvangers: Verantwoordelijk team dat de melding afdoet
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: functiescheiding met bijbehorende toegang tot gegevens, wachtwoord
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Aanvragen gemeentegids en/of brievenbussticker
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Klantcontactcentrum
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: Uitgifte van gemeentegids en/of brievenbussticker
CategorieŽn betrokkenen:

1. aanvrager

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, telefoonnummer/e-mailadres

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene
CategorieŽn ontvangers: geen
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: functiescheiding met bijbehorende toegang tot gegevens, wachtwoord
Naam verwerker:
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Grof vuil ophalen
Verwerkingsverantwoordelijke: college
Gemeente: Purmerend
Team: Team Reiniging
Verwerkingsgrondslag: Vervulling taak algemeen belang/publiekrechtelijke taak
Doel van de verwerking: grof vuil ophalen bij inwoners
CategorieŽn betrokkenen:

1. inwoner

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Kcc
CategorieŽn ontvangers: Kcc
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: kluis of afsluitbare kast, wachtwoord
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd:
Opmerkingen:

Verwerking: Arbitrageprocedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders
Gemeente: Purmerend
Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene
Doel van de verwerking: verzamelen persoonsgegevens om een arbitrageprocedure te kunnen doen.
CategorieŽn betrokkenen:

procespartij; natuurlijk of rechtspersoon

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, BSN

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

gezondheidsgegevens

Herkomst persoonsgegevens: Raad van Arbitrage
CategorieŽn ontvangers: Procespartijen, Raad van Arbitrage, rechtbank
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode:
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Bezwaarprocedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, gemeenteraad, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: bescherming vitale belangen betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: verzamelen persoonsgegevens om bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en ingebrekestellingen te kunnen behandelen.
CategorieŽn betrokkenen:

1. bezwaarmakers / belanghebbenden
2. derdenbelanghebbenden

CategorieŽn persoonsgegevens:

1 en 2. NAW,  BSN, contactgegevens, financiële gegevens (1,2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

gezondheidsgegevens

Herkomst persoonsgegevens: Vakafdeling, belanghebbende
CategorieŽn ontvangers: belanghebbenden, derdebelanghebbenden, adviescommissie voor bezwaarschriften, gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau's (waar je inkomt met gebruikersnaam en wachtwoord), druppel, logging
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: BiBoB toetsing
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: voldoen aan wettelijke verplichting: Wet BiBoB
Doel van de verwerking: toets naar aanleiding van vergunningaanvraag/ grondtransactie, Beoordelen of de vergunning niet gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.
CategorieŽn betrokkenen:

1. aanvrager
2. netwerk van aanvrager (vrienden, familie, kennis, partner, buren)
3. politie

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW (1, 2, 3), BSN, telefoonnummer, financiële gegevens/boekhouding (1,2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: betrokkene, politie, landelijk bureau BiBoB, eventueel: netwerk van aanvrager
CategorieŽn ontvangers: Team veiligheid, betrokken afdeling ( vaak VTH of RO),                                                                      politie, landelijk bureau BiBoB
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Registratie BOA's
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: informeren direct toezichthouder (politie) en toezichthouder (OM), aanvragen BOA-bevoegdheid
CategorieŽn betrokkenen:

1. Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Purmerendmerend en Beemster                2.  contactpersoon gemeente

CategorieŽn persoonsgegevens:

naam (1,2), adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geboorteplaats (1), e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, werkadres, afdeling waar contactpersoon werkzaam is (2)

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Personeelsadministratie
CategorieŽn ontvangers: direct toezichthouder, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Civielrechtelijke procedure
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester (gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon)
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene, uitvoering overeenkomst met betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ ter uitoefening openbaar gezag
Doel van de verwerking: het regisseren van de civielrechtelijke procedure
CategorieŽn betrokkenen:

procespartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

CategorieŽn persoonsgegevens:

NAW, BSN

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: Rechtbank
CategorieŽn ontvangers: JUVZ, advocaat
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau
Naam verwerker: ja
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Verwerking: Machtigingenlijst
Verwerkingsverantwoordelijke: burgemeester en wethouders, burgemeester
Gemeente: Purmerend, Beemster
Team: Juridische en Veiligheidszaken
Verwerkingsgrondslag: toestemming betrokkene, voldoen aan wettelijke verplichting
Doel van de verwerking: inzicht houden in wie er gemachtigd zijn
CategorieŽn betrokkenen:

ambtenaren van de gemeente of inhuur die op de machtigingslijst staan

CategorieŽn persoonsgegevens:

naam, geslacht

CategorieŽn bijzondere persoonsgegevens:

n.v.t.

Herkomst persoonsgegevens: ambtenaren van de gemeente (of inhuur), teammanager
CategorieŽn ontvangers: gerechtelijke instanties
Bewaartermijn: [bewaartermijn]
Verwerkingsmethode: geautomatiseerd en handmatig
Verwerkingsmedium: [verwerkingsmedium]
Beveiligingsmaatregelen: autorisatieniveau's
Naam verwerker: nee
Verwerker extern:
Verwerkersovereenkomst: [upload_verwerkersovereenk]
Geen verwerkersoverreenkomst want: [waarom_is_de_verwerkersov]
PIA uitgevoerd: nee
Opmerkingen:

Totaal: 114     Volgende >>    Totaaloverzicht