Aanvraag, wijziging of intrekking van een vergunning voor de kleinhandel van diergeneesmiddelen


als bedoeld in artikel 103 van Verordening (EU) 2019/6