Aanvraag, wijziging of intrekking van een vergunning voor de groothandel van diergeneesmiddelen

als bedoeld in artikel 99 van Verordening (EU) 2019/6