Aanvraag, wijziging of intrekking van een vergunning voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen

als bedoeld in artikel 88 en 89 van Verordening (EU) 2019/6