Formulier voor 
aanmelding, wijziging of intrekking
van opname in het grondstoffenregister
van diergeneesmiddelen


als bedoeld in artikel 95 van Verordening (EU) 2019/6