Aanmelding webshops
t.b.v. kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen
als bedoeld in artikel 104 lid 5 van Verordening (EU) 2019/6