Vanwege het coronavirus kiest het Deventer Ziekenhuis uit voorzorg voor om deze voorlichtingsavond niet door te laten gaan. Als ziekenhuis willen we geen enkel risico lopen dat er een besmetting zou zijn die de gezondheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers in gevaar zou kunnen brengen.

 

U heeft van onze medewerker aan de balie een informatiemap ontvangen met betrekking tot de ingreep. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft. Daarnaast zou u gebruik kunnen maken onze app “mijn behandeling”. Deze app volgt stap voor stap de reis door een behandeltraject nieuwe heu- of knieprothese. De gebruiker van deze app krijgt informatie op het moment dat het nodig is. U kunt de app “mijn behandeling” via de appstore van Apple of Google play installeren.

 

Onze verpleegkundig consulent van de polikliniek Orthopedie zal ongeveer 2 weken voor uw behandeling, telefonisch contact met u opnemen om te horen of u nog vragen heeft over de operatie. Mocht u eerder in contact willen komen met onze verpleegkundig consulent dan kunt u bellen met onze polikliniek op 0570-53 51 55.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende Geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke groeten,

 

Koemans, Saskia

Operationeel Manager Poli

Polikliniek Orthopedie